Karty pracy – starożytność

Krzyżówka historyczna – hasło Prezent

Krzyżówka dot. świętego Mikołaja. Miejsce narodzin Mikołaja, późniejszego świętego. Miejscowość, której biskupem został Mikołaj? Trzy złote … – to przedmiot, z którymi często Mikołaj jest przedstawiany. Stany … to kraj, w którym wymyślono w 1931 roku współczesny...

Krzyżówka historyczna – hasło Sport

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. starożytnej Grecji. Wchodził w skład pięcioboju olimpijskiego – … w dal. Odbywały się tam najsłynniejsze igrzyska ku czci Zeusa. Miejsce specjalnie wydzielone do ćwiczeń w starożytnej Grecji. Specjalny tor do wyścigów rydwanów. Połączenie...

Krzyżówka historyczna – hasło W Rzymie

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. starożytnego Rzymu. Założył Cesarstwo zostając pierwszym cesarzem Rzymu, przybrany syn Juliusza Cezara adoptowany przez niego. Główne miejsce starożytnego Rzymu, centrum, gdzie odbywały się wszystkie uroczystości państwowe i religijne oraz...

Krzyżówka historyczna – hasło Republika

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. ustroju starożytnego Rzymu. Sprawował władzę nieograniczoną na okres sześciu miesięcy. Zarządzali finansami państwa. Sprawowali władzę sądowniczą i zastępowali konsulów podczas ich nieobecności. Dowodzili armią w trakcie wojny....

Krzyżówka historyczna – hasło Ramzes

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. starożytnego Egiptu. Grobowce faraonów. Najwyższy kapłan w starożytnym Egipcie. Zabiegi służące ochronie zwłok przed rozkładem. Miejsce w starożytnym Egipcie, gdzie powstały trzy największe piramidy. Egipskie pismo obrazkowe. Strzegł...

Krzyżówka historyczna – hasło Podboje

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. rozwoju imperium rzymskiego. Nazywano tak wojny Rzymu z Kartaginą. Było ich trzy. Podstawowa jednostka armii rzymskiej licząca ok. 4,5 tys. żołnierzy. Ojczyzna Aleksandra Wielkiego podbita przez Rzymian na wschodzie wraz z Grecją. Budową...