Karty pracy – średniowiecze

Krzyżówka historyczna – hasło Grunwald

Krzyżówka dot. wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim. Wielki książę litewski, który jako pierwszy został Królem Polski. Podpisały tam Polska i Zakon Krzyżacki pokój w 1411 roku kończący Wielką Wojnę. W momencie wybuchu Wielkiej Wojny Polski z Zakonem był wielkim...

Krzyżówka historyczna – hasło Krucjata

Krzyżówka dot. wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Polski książę, który jako jedyny wziął udział oficjalnie w wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej. Miejsce, gdzie chrześcijanie zostali wezwani przez papieża Urbana II do odzyskania z rąk muzułmańskich Ziemi Świętej. …...

Analiza SWOT dot. przyjęcia przez Polskę chrztu

Analiza SWOT dot. przyjęcia przez Polskę chrztu w 966 roku.Oczywiście, jak zawsze do pobrania w pdf (poniżej tekstu i zdjęcia). Analiza SWOT jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik do planowania i analizy. Ciekawa jest m.in. dlatego, że tak bardzo aktywizuje...