Karty pracy – nowożytność

karta pracy dot. Powstania Listopadowego

Karta dot. Powstania listopadowego, złożona z 5 zadań, które dotyczą przyporządkowania postaci do odpowiednich organizacji, uporządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej, wskazania prawdziwego zdania, podkreślenia imion i nazwisk osób, które brały udział w...

Czasówka historyczna – hasło Zamoyski

Zad. Uszereguj wydarzenia historyczne z tabeli dotyczące wydarzeń w państwie polsko-litewskim w 2 poł. XVI wieku wpisując w kolejności historycznej wolne pola obok numery od 1 do 8. Litery przeczytane w kolejności chronologicznej utworzą hasło.