Karty pracy – nowożytność

Czasówka historyczna – hasło Stańczyk

Zad. Uszereguj wydarzenia historyczne z tabeli dotyczące panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta w państwie polsko-litewskim w kolejności historycznej, wpisując w wolne pola obok numery od 1 do 8. Litery przeczytane w kolejności chronologicznej utworzą hasło....

Czasówka historyczna – hasło Siedmiogród

Zad. Uszereguj wydarzenia historyczne z tabeli dotyczące panowania Zygmunta Augusta, Henryka Walezego i przede wszystkim Stefana Batorego na polskim tronie w kolejności historycznej, wpisując w wolne pola obok wydarzeń numery od 1 do 9. Litery przeczytane w kolejności...