Kartkówka dot. okresu związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości dla klasy 4-tej

 

Tło historyczne kartkówki

Niniejsza kartkówka dotyczy okresu odzyskania przez Polskę niepodległości i utrwalania państwowości po zakończeniu I wojny światowej. Burzliwy okres w dziejach naszego kraju, podczas którego Polacy walczyli na wielu możliwych frontach oraz po wielu – przymusowo – stronach konfliktu. Wszystko to miało na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości. Gdy już w końcu udało się po 123 latach wywalczyć wolność, przyszło Polakom bić się o utrzymanie młodej państwowości z Rosją bolszewicką oraz walczyć z poszczególnymi sąsiadami o najszerszy zasięg granic. Przy okazji jeszcze Polacy musieli rozwiązać szereg problemów związanych z wieloletnim rozbiciem ojczyzny między zaborców. Skomplikowanie tego okresu jest więc oczywiste.

 

Z mojego doświadczenia jako młodego, pracujący od kilku lat dopiero w szkole nauczyciela, współczesność jest trudną dla uczniów epoką. Mają z jej przyswojeniem dużo kłopotów. Zarazem jednak okres ten w dziejach jest dla dzieci – tak mówią przynajmniej – najciekawszy i jednocześnie najmniej poznany. Dawniej nigdy nie było na niego czasu, albo ustrój państwa nie pozwalał na jego szczegółowe poznawanie. Obecnie mam wrażenie, że bardziej się otwieramy na współczesność i tego należy sobie i wszystkim innym życzyć.

 

Kartkówka przedstawiona tutaj została przeze mnie zastosowana w praktyce w klasach 4-tych w tym roku szkolnym. Jaki efekt? Trudno powiedzieć, z pewnością będę musiał ją powtórzyć wobec faktu, iż niektórym uczniom poszła ona doskonale, innym natomiast sprawiła szereg trudności. Często, to co wydaje się proste nauczycielowi, wcale takie nie musi być dla uczniów. I odwrotnie, to co wydaje się nauczycielowi za trudne, ciężkie do przyswojenia, może być bez przeszkód opanowane przez uczniów. 

 

Informacje dotyczące kartkówki historycznej

Kartkówka zawiera dwie wersje – A i B. Każda z nich składa się 5 zadań. W poście zostały załączone obie wersje do wykorzystania. Dostępne dla wszystkich do pobrania pod postem w formie plików pdf. Zachęcam do wykorzystywania ich na lekcjach historii oraz nauczania pod różne konkursy i olimpiady.

 

Do kartkówki wstawiłem zadania wymagające różnej wiedzy. M.in.:

  • znajomość chronologii;
  • ocenianie prawda i fałsz;
  • rozpoznawanie postaci historycznych;
  • wiedza klasyczna.

 

Kartkówkę przygotowałem w oparciu o podręcznik wydawnictwa Nowa Era, klasy 4 do tematów tj.:

  • Józef Piłsudski i niepodległa Polska;
  • dodatkowy temat Bitwa warszawska
  • Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.

 

Zainteresowanych tematyką ojców wolności, Marszałka Józefa Piłsudskiego, walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości, szerzej I wojny światowej, zachęcam do zobaczenia testów, map myśli, czy recenzji książek poruszających niniejszą tematykę:

 

Załączniki do pobrania: