INFOGRAFIKA – Polacy na Kremlu

Sukces czy porażka?

Dla jednych obecność polskich żołnierzy na Kremlu była wielkim sukcesem. W końcu byliśmy jedynymi, którzy zdobyli stolicę wielkiej Rosji. Nie udało się to ani Napoleonowi Bonaparte, ani Adolfowi Hitlerowi. Dla innych natomiast pobyt Polaków i Litwinów w Moskwie był z powodu wypadków, jakie tam zaszły, sromotną porażką. Podczas oblężenia naszej załogi przez Rosjan w latach 1611-1612, żołnierze ratując swoje życie przekroczyli pewne tabu, granicę ostateczną, do jakiej człowiek może się uciec. Otóż, najpierw zjedli cały prowiant, następnie sięgnęli po rzeczy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, aby w ostateczności próbować ratować własne życie przy pomocy … ludzkiego ciała. Tak, tak, wobec braku dostaw żywności dla oblężonej załogi Rzeczypospolitej, nasi żołnierze uciekali się do kanibalizmu. Ludożerstwo było ostatecznością nawet dla nich, o czym świadczy handel wymienny. Prowadzili go chętnie, zawsze mogło wpaść im w ręce coś lepszego niż ciało innego bliźniego.

Skąd w ogóle w Moskwie pojawiła się załoga polsko-litewska?

Ma to oczywiście związek z zaangażowaniem naszych magnatów (Wiśniowieckich, Mniszech) w wojnę domową w Rosji, określaną, jako Wielka Smuta. Poparli oni starania do uzyskania korony carskiej Dymitra I Samozwańca mieszając się w wewnętrzne sprawy Rosji. Próba wprowadzenia na carski tron Dymitra nie powiodła się naszym panom, wobec czego Rzeczpospolita musiała sama włączyć się w ten konflikt. U podstaw decyzji o rozpoczęciu wojny leżało niedopuszczenie do powstania wrogiego dla nas sojuszu szwedzko-rosyjskiego. Po wygranej bitwie pod Smoleńskiem w 1609 roku powstał iście szalony plan zdobycia całego państwa rosyjskiego. Konsekwencją tego było wkroczenie polsko-litewskiej załogi na Kreml. Bez prowiantu, dostaw broni, amunicji, wiadomości o przebiegu walk na froncie, załoga została odcięta od świata przez powstanie rosyjskie. W takich warunkach w latach 1611-1612 Polacy i Litwini pozostali na Kremlu w oczekiwaniu nadejścia pomocy. Pogarszająca się sytuacja, brak wsparcia ze strony władz Rzeczypospolitej, sprawiły, że byli zdani na siebie, na siłę woli swoich charakterów. Niektórzy umierali z głodu, inni przełamywali tabu chcąc za wszelką cenę uratować swoje życie, jedząc coś, czego normalnie nigdy by nie włożyli do ust.

Czy dobrze zrobili sięgając po ciało bliźnich dla ratowania własnego życia? Czy możemy ich potępiać skoro nigdy nie byliśmy w podobnej sytuacji? Z drugiej strony jak im współczuć, wiedząc, że niektórzy z nich nie tylko jedli zwłoki, ale nawet mordowali, aby samemu się najeść ciałem swoich ofiar?

Na te i inne pytania nie odpowie nasza infografika. (O samym oblężeniu załogi polsko-litewskiej na Kremlu znajdziecie w moim artykułach, które ukazały się w publikacjach wydanych przez lubelskie wydawnictwo Werset tj. Ibidem, tom 7 oraz w Umysł i kultura). Znajdziecie za to w niej poszczególne rodzaje produktów, po które sięgali, aby zapełnić swoje głodne brzuchy oraz ceny tych „przysmaków”. Serdecznie polecam i zachęcam do komentowania.

 

Zainteresowała Cię infografika? Chcesz zobaczyć inne dotyczące Rzeczypospolitej Obojga Narodów? Wejdź na Szlachta w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej lub 8 sposobów szlachcica na poderwanie panny. Zobacz także inne infografiki na naszej stronie Infografiki historyczne nowością na naszej stronie, Piramida Cheopsa i Klan Bushów.