Zad. Uszereguj wydarzenia historyczne z tabeli dotyczące wydarzeń w państwie polsko-litewskim w 2 poł. XVI wieku wpisując w kolejności historycznej wolne pola obok numery od 1 do 8. Litery przeczytane w kolejności chronologicznej utworzą hasło.

Zamoyski

 

Załączniki do pobrania: