Cesarstwo rzymskie i Kultura rzymska opisane w dwóch osobnych notatkach (w pdf do pobrania poniżej).

Cesarstwo rzymskie

W pierwszej notatce zatytułowanej cesarstwo rzymskie znalazły się ważne elementy dotyczące początku cesarstwa w Rzymie, które zostało wprowadzone przez Oktawiana Augusta.

W pierwszym dokumencie znajdziemy:

  • pierwsze lata wprowadzenia ustroju cesarskiego w Rzymie
  • powrót do podbojów przez poszczególnych cesarzy rzymskich
  • wyjaśnienie trzech istotnych pojęć związanych ze starożytnym Rzymem tj. Pax Romana, limes, romanizacja

Kultura rzymska

Z kolei w drugiej notatce zatytułowanej Kultura rzymska opisane zostały elementy składające się na sztukę i literaturę rzymską, architekturę, prawo rzymskie.

W drugim dokumencie znajdziemy:

  • naśladownictwo Greków przez Rzymian
  • informacje o dziełach najważniejszych twórców sztuki rzymskiej oraz o nich samych
  • podstawy architektury rzymskiej i przykłady największej myśli budowniczej Rzymian – akwedukty oraz drogi
  • informacje o prawie rzymskim, zasadach oraz tym, na czym się opierało

Zainteresowanych mapą myśli dotyczącą rozwoju imperium rzymskiego w basenie Morza Śródziemnego zachęcam do zobaczenia wojen punickich.

Co znajdziecie w kolejnych notatkach historycznych dotyczących Rzymu:

M.in. będą to informacje o:

  • Życie codzienne w starożytnym Rzymie
  • Pierwsi chrześcijanie
  • Koniec świata starożytnego

 

 

 

Załączniki do pobrania: