Republika rzymska – notatka historyczna

Republika rzymska – notatka historyczna

Republika rzymska opisana w notatce (w pdf do pobrania poniżej). W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące funkcjonowania republiki rzymskiej. W dokumencie znajdziemy: podział społeczeństwa rzymskiej republiki na patrycjuszy, plebejuszy, nobilitas, proletariuszy...
Początki Rzymu – notatka historyczna

Początki Rzymu – notatka historyczna

Początki Rzymu opisane w notatce (w pdf do pobrania poniżej). W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące powstania miasta-państwa Rzymu z którego początkami związane są zarówno legendy, jak i konkretne fakty historyczne. W dokumencie znajdziemy: przedstawienie...
Mapa myśli – Wojny punickie

Mapa myśli – Wojny punickie

Wojny punickie epoki starożytnej na graficznej mapie myśli (do pobrania w pdf poniżej). Na mapie myśli znajdziecie konkretne elementy obrazujące przyczyny, przebieg i skutki długoletnich wojen między Rzymem a Kartaginą. Starcie tych dwóch potęg ówczesnego starożytnego...
Izrael – notatka historyczna

Izrael – notatka historyczna

Izrael i notatka (w pdf do pobrania poniżej) dotycząca tego starożytnego państwa. W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące dziejów Izraelitów, czyli narodu wybranego przez Boga. M.in. opisana została chronologia powstania starożytnego Izraela, zasięg...
Daleki Wschód – notatka historyczna

Daleki Wschód – notatka historyczna

Notatka (w pdf do pobrania poniżej) dotycząca powstania chronologii najważniejszych wydarzeń w dziejach starożytnego Dalekiego Wschodu, narodzin cywilizacji hinduskiej i chińskiej, a następnie powstania państw na obszarze obu wspomnianych cywilizacji, najważniejszych...