Karta pracy dot. Polski wczesnopiastowskiej

Karta pracy dot. Polski wczesnopiastowskiej

Karta pracy dot. Polski wczesnopiastowskiej Informacje dotyczące niniejszej karty pracy Niniejsza karta pracy dotyczy Polski wczesnopiastowskiej, czyli okresu panowania pierwszych władców kraju nad Wisłą. Karta pracy zawiera zadania, które sprawdzają wiedzę uczniów z...