Mapa myśli – Jan Zamoyski

Mapa myśli – Jan Zamoyski

Jan Zamoyski na graficznej mapie myśli (do pobrania w pdf poniżej). Na mapie myśli znajdziecie krótkie informacje o życiu, działalności kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego, jednego z najpotężniejszych magnatów z historii Rzeczypospolitej. Mapa myśli została...
karta pracy dot. Powstania Listopadowego

karta pracy dot. Powstania Listopadowego

Karta dot. Powstania listopadowego, złożona z 5 zadań, które dotyczą przyporządkowania postaci do odpowiednich organizacji, uporządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej, wskazania prawdziwego zdania, podkreślenia imion i nazwisk osób, które brały udział w...