Analiza SWOT dot. przyjęcia przez Polskę chrztu w 966 roku.Oczywiście, jak zawsze do pobrania w pdf (poniżej tekstu i zdjęcia).

Analiza SWOT jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik do planowania i analizy. Ciekawa jest m.in. dlatego, że tak bardzo aktywizuje uczniów w temat lekcji. Żeby przeprowadzić lekcję muszą w końcu dobrze pogłówkować. Z tego względu pomyśleliśmy nad taką formą realizacji lekcji o temacie: Polska przyjmuje chrzest – 966 rok. Poszczególne nagłówki mogą być nazwane w innym sposób. Popularnym nazewnictwem jest również: Dlaczego TAK?, Dlaczego NIE?, Jakie są SZANSE?, Jakie są ZAGROŻENIA?, ale mogą być inne, dowolność w zależności pomysłu od nauczyciela. Podobnie, jak dowolne mogą być odpowiedzi w zależności od podawanych przez uczniów lub naprowadzania uczniów przez nauczyciela. nam przyszły odpowiedzi akurat takie.

Co myślicie o takiej formie przeprowadzenia lekcji z uczniami? Czy stosujecie już analizę SWOT na swoich lekcjach historii? Jeśli tak, to na podczas jakich tematów najlepszym – Waszym zdaniem – jest stosowanie tej formy aktywizacji uczniów?

analiza SWOT dot. chrztu Polski

 

 

Załączniki do pobrania: