ŚCIĄGA NA EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII wg nowej formuły

(do pobrania w pdf pod postem)

Termin egzaminów maturalnych zbliża się wielkimi krokami, więc czas już na dobre uczyć się, powtarzać i weryfikować swoją wiedzę.Tylko u nas prezentujemy ściągę na egzamin maturalny z historii.

Do tej pory nigdy nie publikowaliśmy ściągi na egzamin maturalny. I chociaż już kilkukrotnie brałem się za opracowanie egzaminów maturalnych, to jednak za każdym razem ogrom pracy zniechęcał mnie do tego zadania. W końcu za którymś razem determinacja była na tyle duża, że udało się przebrnąć przez wszystkie egzaminy maturalne nowej formuły. Poniekąd wpłynęła na to również niewielka ich ilość (zaledwie 4 egzaminy w latach 2015-2018), gdy porówna się do poprzednich egzaminów maturalnych starej formuły zdawanych od 2005 roku.

Dla kogo jest ŚCIĄGA NA EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII? Przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących szkołę oraz nauczycieli, którzy uczą w szkołach ponadgimnazjalnych i przygotowują do egzaminów maturalnych.

Zanim pobierzesz ściągę odpowiedz sobie na pytania poniżej. 

Jesteś uczniem 3 klasy liceum? Powtórzyłeś już wszystko z historii do egzaminu? Wiesz, co było najczęściej, a co jedynie raz lub dwa razy?

A może jesteś nauczycielem historii, który uczy tego przedmiotu w szkole ponadgimnazjalnej? Może zastanawiasz się, jak poradzą sobie z egzaminem Twoim uczniowie? Czy są dostatecznie przygotowani, czy powinni jeszcze coś powtórzyć?

Portal know-howhistoria pomyślał o Tobie, proponujemy Ci uczniu / nauczycielu super ściągę na egzamin maturalny z historii.Co w niej znajdziecie? W naszej ściądze znajdziecie dokładną rozpiskę materiału, jaki pojawiał się od 2015 roku w poszczególnych egzaminach maturalnych. Ściąga została podzielona na osobne 26 zagadnień, które pojawiały się najczęściej na wszystkich egzaminach z historii. Do każdego z zagadnień podane zostały zadania z danego roku z określoną – tam, gdzie to było możliwe – kategorią zadania, która została podana w nawiasie.

Co ciekawe i może to zdziwić, ale niektóre z zagadnień, chociaż zawsze niezwykle popularne na wszelkich egzaminach z historii, to jednak w nowej formule egzaminu maturalnego, jak dotąd nie były chętnie wykorzystywane przez CKE. Będą to zagadnienie 9 Krzyżacy – od sprowadzenia zakonu na ziemie polskie aż po hołd pruski, zagadnienie 10 Religie monoteistyczne – z podziałem na judaizm, chrześcijaństwo oraz islam, a także rozłamy w kościele chrześcijańskim oraz zagadnienie 19 Wielkie odkrycia geograficzne, kolonializm (ekspansja). Do wszystkich wymienionych zagadnień, popularnych w starej formule egzaminu maturalnego z historii czy egzaminu gimnazjalnego z historii, trafiły się zadania zaledwie w jednym roku. W pozostałych trzech latach brakowało zadań dotyczących tych zagadnień.

Uczniu szkoły ponadgimnazjalnej, nauczycielu historii w szkole ponadgimnazjalnej, na co warto zwrócić uwagę przed egzaminem maturalnym z historii?

Przedstawiamy Wam drodzy czytelnicy zagadnienia, które od roku 2015 pojawiają się zawsze lub prawie zawsze na egzaminie gimnazjalnym z historii. Ściągę można pobrać w pdf pod postem.

Arkusze maturalne są dostępne na stronie CKE (arkusze do pobrania dostępne pod linkiem Arkusze).

 1. Starożytny Bliski Wschód, Egipt.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 1 (rzeźba)

2017 zadanie nr 1.1 i 1.2 (wizerunki władcy oraz reforma religijna)

2016 brak

2015 brak

 1. Starożytna Grecja i Macedonia.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 2.1 i 2.2 (panowanie Aleksandra Wielkiego)

2017 zadanie nr 2 (wojny grecko-perskie)

2016 zadanie nr 1.1 i 1.2 (wojny grecko-perskie)

2015 brak

 1. Starożytny Rzym.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 2.2 (wojny Rzymu z Kartaginą oraz ustrój), nr 3.1 i 3.2 (ustrój i Cezar)

2017 zadanie nr 3 (ustrój)

2016 zadanie nr 3 (wojny Rzymu z Kartaginą)

2015 zadanie nr 2 (ustrój)

 1. Architektura.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 8 (sakralna barokowa)

2017 brak

2016 zadania nr 5 (sakralna w średniowieczu), nr 15.1 i 15.2 (Belweder)

2015 brak

 1. Europa średniowieczna – od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do odkrycia Ameryki.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 7.1 (wyprawy krzyżowe),

nr 7.2 (powstanie zakonu benedyktynów, dokumentu Dictatus papae, konkordat w Wormacji, sobór w

Konstancji i Trydencie)

2017 zadanie nr 5 (zdobycie Konstantynopola)

2016 zadania nr 6 (lichwiarstwo)

2015 brak

 1. Polska wczesnopiastowska aż do rozbicia dzielnicowego.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 6 (uprawnienia władzy za Władysława Hermana)

2017 zadanie nr 6 (kronika Galla Anonima), nr 7.1 i 7.2 (najazd Mongołów na Polskę)

2016 brak

2015 zadanie nr 3.1 i 3.2 (Bolesław Chrobry i Bolesław Śmiały)

 

 1. Polska Andegawenów i Jagiellonów – od Jadwigi i Władysława Jagiełły do Zygmunta Augusta.

Zadania egzaminacyjne:

2018 brak

2017 zadanie nr 8 (gospodarka), nr 10 (unia lubelska)

2016 zadanie nr 7 (przekazanie władzy Jadwidze)

2015 zadanie nr 4 (Władysław Jagiełło)

 1. Mapy m. in. Polski, Europy, świata.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 2.1 i 2.2 (imperium Aleksandra Macedońskiego)

2017 zadanie nr 7.1 i 7.2 (najazd Mongołów na Polskę), nr 9 (Krzyżacy)

2016 zadanie nr 4 (podział państwa Franków), nr 8 (wielkie odkrycia geograficzne),

nr 11.1 i 11.2 (wojny XVII-wiecznej Rzplitej)

2015 zadanie nr 1.1 i 1.2 (Europa i Bliski Wschód)

 1. Krzyżacy – od sprowadzenia zakonu na ziemie polskie aż po hołd pruski.

Zadania egzaminacyjne:

2018 brak

2017 zadanie nr 9

2016 brak

2015 brak

 1. Religie monoteistyczne – z podziałem na judaizm, chrześcijaństwo oraz islam, a także rozłamy w kościele chrześcijańskim.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 4 (księgi religijne)

2017 brak

2016 brak

2015 brak

 1. Tablica (drzewo) genealogiczne.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 5.1 i 5.2 (Karolingowie)

2017 brak

2016 zadanie nr 9 (Rurykowicze), nr 16 (Hauke)

2015 zadanie nr 8.1 i 8.2 (Żółkiewscy i Sobiescy)

 1. Ustrój, funkcjonowanie i władcy Rzeczpospolitej.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 9.1 i 9.2 (elekcja), nr 10.1 i 10.2 (wojny w XVII wieku)

2017 zadanie nr 11

2016 zadanie nr 10.1 i 10.2 (wojna domowa za Jana Kazimierza),

nr 11.1 i 11.2 (wojny XVII-wiecznej Rzplitej – mapa)

2015 zadanie nr 5 (gospodarka folwarczno-pańszczyźniana),

nr 6.1 i 6.2 (ustrój i Henryk Walezy), nr 7 (sarmatyzm)

 1. Rozbiory i upadek Polski.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 11 (powstanie kościuszkowskie)

2017 zadanie nr 13 (powstanie kościuszkowskie)

2016 zadanie nr 14 (powstanie kościuszkowskie)

2015 zadanie nr 9 (I rozbiór Polski)

 1. Powstania narodowe – od insurekcji kościuszkowskiej po powstanie styczniowe.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 13.1 i 13.2 (powstanie listopadowe), nr 14 (powstanie styczniowe)

2017 zadanie nr 13 (powstanie kościuszkowskie), nr 15.1 i 15.2 (powstanie styczniowe),

2016 zadanie nr 14 (powstanie kościuszkowskie), nr 17 (powstanie styczniowe)

2015 zadanie nr 12 (powstanie kościuszkowskie i listopadowe)

 1. Historia Stanów Zjednoczonych (wojna o niepodległość, wojna secesyjna, niewolnictwo).

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 14 (wojna secesyjna)

2017 brak

2016 brak

2015 zadanie nr 16 (gospodarka w okresie międzywojnia)

 1. Historia Rosji.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 10.1 i 10.2 (wojny w XVII wieku)

2017 brak

2016 zadanie nr 11.2 (wojny XVII-wiecznej Rzplitej – mapa)

2015 zadanie nr 10 (Rosja i Katarzyna Wielka)

 

 1. Rewolucja francuska, wojny napoleońskie, kongres wiedeński.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 11

2017 zadanie nr 12.1 i 12.2

2016 zadanie nr 13, nr 14

2015 zadanie nr 11

 1. Polska pod zaborami.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 13.1 i 13.2 (powstanie listopadowe)

2017 zadanie nr 14 (Wielka Emigracja), nr 15.1 i 15.2 (powstanie styczniowe),

nr 17 (sztuka Malczewskiego)

2016 zadanie nr 18 (myśl polityczna przełomu XIX i XX wieku)

2015 zadanie nr 12 (powstanie kościuszkowskie i listopadowe), nr 14 (dot. zabór rosyjski)

 1. Wielkie odkrycia geograficzne, kolonializm (ekspansja).

Zadania egzaminacyjne:

2018 brak

2017 brak

2016 zadanie nr 8, nr 19

2015 brak

 1. I wojna światowa.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 17 (Ententa)

2017 zadanie nr 18.1 i 18.2 (sojusz brytyjsko-francuski przed wybuchem wojny),

nr 19 (akt 5 listopada)

2016 brak

2015 zadanie nr 15.1 i 15.2 (Legiony Piłsudskiego)

 1. Polska w okresie międzywojnia.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 18 (wojna polsko-bolszewicka), nr 19 (gospodarka), nr 20 (ustrój)

2017 zadanie nr 20 (Wolne Miasto Gdańsk)

2016 zadanie nr 20 (kwestie terytorialne), nr 21 (zamach majowy)

2015 brak

 1. Świat przed II wojną światową – od 1918 do 1939 roku.

Zadania egzaminacyjne:

2018 brak

2017 zadanie nr 21 (naziści a Żydzi)

2016 zadanie nr 22 (układ w Monachium)

2015 brak

 

 1. II wojna światowa – od dojścia Hitlera do władzy w Niemczech do 1945 roku.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 22 (podział ziem polskich), nr 23 (Karta Atlantycka i Jałta)

2017 zadanie nr 22.1 i 22.2 (atak Niemiec na ZSRR),

nr 23.1 i 23.2 (układ Sikorski-Majski)

2016 zadanie nr 23 (koalicja antyhitlerowska)

2015 zadanie nr 17 (zbrodnia katyńska)

 

 1. Zimna wojna – rywalizacja mocarstw, od zakończenia II wojny światowej do rozpadu ZSRR.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 24 (konflikty na świecie)

2017 zadanie nr 26 (rywalizacja mocarstw a sport)

2016 zadanie nr 24 (pomoc materialna USA), nr 25.1 i 25.2 (wojna koreańska)

2015 zadanie nr 18 (rewolucja kulturalna w Chinach),

nr 20 (rywalizacja mocarstw a wydatki na zbrojenia),

nr 21.1 i 21.2 (ucieczki ludności z NRD)

 1. PRL – od zakończenia II wojny światowej do końca władzy komunistów.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 25.1 i 25.2 (protesty)

2017 zadanie nr 25 (powstanie KOR-u)

2016 zadanie nr 26 (protesty)

2015 zadanie nr 19 (gospodarka)

 1. Pojedyncze zagadnienia, które z reguły rzadziej pojawiają się na jakichkolwiek egzaminach.

Zadania egzaminacyjne:

2018 zadanie nr 15 (wynalazki w XIX wieku), nr 21 (sztuka przełomu XIX i XX wieku)

nr 16 (ideologie na przełomie XIX i XX wieku)

2017 zadanie nr 4 (islam), nr 16 (przemiany kulturowe w Japonii),

nr 24 (emancypacja kobiet a komuniści)

2016 zadanie nr 12 (władza absolutna a trójpodział)

2015 zadanie nr 13.1-13.3 (zjednoczenie Włoch)

Czego w takim razie jeszcze nie było od 2015 roku na egzaminie maturalnym z historii?

 1. Monarchia Ottonów, Normanowie i Węgrzy.
 2. System feudalny.
 3. Święty Stanisław i konflikt z Bolesławem Śmiałym (kryzys państwa).
 4. Polska Bolesława Krzywoustego i rozbicie dzielnicowe.
 5. Polska Kazimierza Wielkiego.
 6. Polska Ludwika Andegaweńskiego.
 7. Reformacja i kryzys kościoła chrześcijańskiego.
 8. Gospodarka w epoce kolonialnej.
 9. Proces kształtowania się państwa moskiewskiego/rosyjskiego.
 10. Proces modernizacji sąsiadów Rzplitej – Austrii, Rosji i Prus.
 11. Wiosna ludów.
 12. Rewolucja przemysłowa.
 13. Dekolonizacja.

Z tak przygotowaną ściągawką, co było od 2015 roku na egzaminie maturalnym, każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej powinien się poczuć znacznie bardziej komfortowo. Jest jeszcze trochę czasu na uzupełnienie braków w wiedzy historycznej. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do pobierania ściągawki (w pdf pod postem), przeglądania arkuszy celem zapoznania się z zadaniami, które pojawiły się w poprzednich latach, natomiast nauczycieli uczących historii w szkołach ponadgimnazjalnych namawiamy do podesłania swoim uczniom linka do przygotowanej przez nas ściągawki z zagadnieniami. Podzielmy się wiedzą z innymi!

Do pobierania zachęcamy także uczniów szkół na wcześniejszym etapie edukacyjnym (podstawowych i gimnazjalnych) oraz nauczycieli tych szkół. Zatroszczmy się odpowiednio wcześniej o odpowiednią pomoc i wiedzę, śledźmy z wyprzedzeniem, nawet kilkuletnim, to, co dzieje się na egzaminie maturalnym z historii, jeśli w przyszłości chcemy ją zdawać na własnej maturze.

Zainteresowanych nadrobieniem braków w wiedzy historycznej z zagadnień, które były w poprzednich latach, pojawiły się na egzaminach maturalnych, zachęcam do przeglądania materiałów na know-howhistoria.pl i pobierania ich. Z naszymi materiałami, pomocami dydaktycznymi z historii z pewnością przygotujecie się w odpowiedni sposób do egzaminu maturalnego.

 

Załączniki do pobrania: