Karta pracy dot. Polski wczesnopiastowskiej

Karta pracy dot. Polski wczesnopiastowskiej

Karta pracy dot. Polski wczesnopiastowskiej Informacje dotyczące niniejszej karty pracy Niniejsza karta pracy dotyczy Polski wczesnopiastowskiej, czyli okresu panowania pierwszych władców kraju nad Wisłą. Karta pracy zawiera zadania, które sprawdzają wiedzę uczniów z...
Kartkówka historyczna dot. XIX wieku

Kartkówka historyczna dot. XIX wieku

Kartkówka historyczna dot. XIX wieku Informacje dotyczące niniejszej kartkówki historycznej Niniejsza kartkówka dotyczy XIX wieku, a konkretnie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, która miała miejsce w latach 1861-1865 oraz procesu zjednoczenia...